Wednesday, November 29, 2006

ULAMA FOOTNOTE ATAU ULAMA HAKARI?

ULAMA FOOTNOTE ATAU ULAMA HAKARI?

Sudah lama aku tidak menulis didalam blog ini. Walau lama, tetapi blog ini tetap menjadi tumpuanku dikala aku online. Ini kerana, aku ingin melihat kritikan-kritikan membina dari sahabat-sahabat alam maya ini.

Apabila menyebut penulisan, selalunya tergambar dipemikiran kita tentang insane-insan yang bernama wartawan. Walaubagaimanapun, gambaran penulisan itu diberikan kepada wartawan merupakan gambaran yang berbentuk juzii, bukan berbentuk kulli. Ini kerana, penulisan itu, bukan kepunyaan para wartawan sahaja, bahkan ianya kadangkala menjadi medan dakwah dalam memahamkan manusia dengan Islam.

ULAMA HARAKI DAN ULAMA TIDAK HARAKI

Jika kita kembali ke zaman Rasulullah SAW, Para Sahabat dan salaf as-soleh, mungkin kita tidak pernah mendengar perkataan yang menyebut “ulama haraki”. Walaubagaimanapun, kalimah tersebut diungkapkan dizaman kebelakangan ini, atau lebih dikenali dengan gelaran “zaman khalaf”.

Walaupun gelaran itu timbul di zaman “khalaf”, tidak bermakna gelaran itu salah dari sudut Islam. Ini kerana, kaedah fiqh ada menyatakan;

الحكم يدور على المسمى لا الإسم

Maksudnya;
“hokum itu berlegar pada benda yang dinamakan, bukan pada nama”


Banyak perkara yang dahulunya tidak wujud dizaman salaf, tetapi diwujudkan nama tersebut dizaman ini. Setelah diperhatikan dari segi tasawwurnya atau musammanya (benda yang diberi nama) atau gambarannya, ianya merupakan sesuatu yang sama dengan apa terkandung di zaman salaf.

Dan kadangkala juga, di lihat dari segi musammanya, ianya salah dari sudut syariat, tetapi dilihat dari namanya, ianya tidak bercanggah dengan islam.

Kelahiran amalan perkahwinan mis-yar, yang diterjemah didalam bahasa melayu dengan perkahwinan jalanan, merupakan satu amalan yang diharuskan didalam Islam, walaupun apabila dilihat dari segi namanya, agak janggal dan tergambar di pemikiran kita, seakan-akan ianya menyerupai zina atau pelacuran.

Ini kerana, musamma bagi kahwin mis-yar adalah berkahwin oleh lelaki dengan perempuan dengan tidak memberi tanggungjawab yang sepatutnya diberikan oleh suami kepada isteri. Dan tidak memberi tanggungjawab itu dengan kerelaan dan keizinan dari pihak perempuan.

Memahami dari musamma itu, di fahami bahawa kahwin mis-yar dari segi hukumnya adalah sesuatu yang di izinkan oleh syariat. Ini kerana, Saudah binti Zam’ah yang merupakan salah seorang isteri Rasulullah SAW, telah mengizinkan kepada Rasulullah SAW untuk mengambil malam gilirannya diberikan kepada Aisyah[1].

Dari keizinan itu, kita dapat lihat bahawa hokum melakukan kahwin mis-yar, bukanlah sesuatu yang menyalahi syariat, tetapi apabila dilihat dari namanya, yang diterjemah kedalam Bahasa Melayu yang bermaksud, Kahwin Jalanan, seakan-akan ianya seperti diharamkan oleh Syariat.

Begitujuga berkenaan dengan panggilan nama “ulama haraki”. Kalimah ini timbul dikala lahir dari kalangan ulama-ulama yang tidak masuk dalam bidang dakwah, tetapi terlalu focus kepada bidang keilmuan semata-mata.

Ekoran dari itu, ulama-ulama keilmuan itu, tidak memahami kaedah “ijtihad tanzil atau tatbiq” didalam menyampaikan dakwah islamiyyah, walaupun dia merupakan ulama yang mahir dalam nas, atau tidak salah digelarkan dengan ulama footnote.

Melihat kepada Sirah dan hadis Nabi SAW. Baginda merupakan seorang Nabi yang fatonah dalam menyampaikan dakwah Islamiyyah, yang dipenuhi dengan pelbagai kaedah-kaedah dalam menarik minat manusia kepada Islam. Kefatonahan itu merupakan kekuatan ijtihad tanzil dan keharakian Baginda SAW.

Antara hadis yang membuktikan demikian adalah, bagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Aisyah R.Ha;

أَلَمْ تَرَيْ أَنْ قَوْمَكِ بَنَوْا الْكَعْبَةَ وَاقْتَصَرُوا عن قَوَاعِدِ إبراهيم فقلت يا رَسُولَ اللَّهِ ألا تَرُدُّهَا على قَوَاعِدِ إبراهيم قال لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ

Maksudnya;
“Adakah tidak kamu melihat, sesungguhnya kaum kamu telah membina Kaabah dan membataskan kepada Qawaed Ibrahim. Lalu aku (Aisyah) berkata, Wahai Rasulullah SAW, apakah tidak kamu menjadikannya atas Qawaed Ibrahim? Menjawab (Rasulullah SAW), kalaulah tidak kerana kaum kamu baru dengan Islam[2].

Melihat kepada hadis ini, kita dapat melihat bagaimana baginda SAW merupakan seorang قضاة بعقل الدعاة (orang yang berhukum, tetapi mempunyai akal pendakwah). Ini merupakan kekuatan ijtihad tanzili dan keharakian yang ada pada diri Rasulullah SAW yang selayaknya ada pada setiap insane yang bergelar ulama’.

Disebabkan masa berselisih masa, ulama-ulama sudah dipenuhi dengan kehidupan yang bercampur dengan pelbagai macam pemikiran, yang akhirnya dapat melahirkan ulama-ulama yang bercakap Islam, tetapi hakikatnya, mereka mencari keuntungan diri.

Mereka dilantik menjadi mufti, tetapi kemuftian mereka sekadar membincangkan sesuatu yang penting, tanpa menilai kepada sesuatu yang lebih penting.

Mereka mampu bercakap tentang keharaman dan ketahyulan kayu kokka, tetapi mereka tidak pernah membincangkan tentang keharaman dan ketahyulan pemerintahan secular yang merosakan aqidah umat Islam.

Amat menyedihkan lagi, mereka bukan sekadar tidak mahu membincangkan soal keharaman dan ketahyulan kepimpinan secular, bahkan mereka sendiri sudah masuk didalam system sekular dan mengikut arus perjalanan aliran system tersebut.

Dari situlah, lahirnya ulama-ulama yang dikatakan sebagai ulama yang hebat dalam “nassi” atau lebih dikenali sebagai ulama footnote, sedangkan mereka merupakan ulama yang lemah dari segi ijtihad tanzili dan haraki.

KEPENTINGAN FOOTNOTE DAN HARAKI

Dizaman kini, ulama yang mempunyai kekuatan haraki sememangnya wujud, tetapi amat menyedihkan footnote mereka dalam mengemukakan hujjah amat lemah.

Dizaman kini juga, ulama yang mempunyai kekuatan footnote juga wujud, tetapi mereka lemah dari sudut haraki.

Kewujudan ulama-ulama yang mempunyai kekuatan footnote dan kekuatan harakinya amat ketara sedikitnya.

Footnote didalam mengemukakan hujjah merupakan sesuatu yang penting. Ini dibimbangi kenyataan yang dikatakan datang dari Imam As-Syafii, tetapi hakikatnya, itu merupakan pandangan yang bukan dari As-Syafii.

Mungkin itu tidak memberi bahaya kepada keislaman, tetapi amat bahaya akan timbul, apabila sesuatu yang bukan perkataan Rasulullah SAW dikatakan sebagai sabda Rasulullah SAW.

Sabda Rasulullah SAW;

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار

Maksudnya;
“Barangsiapa yang melakukan penipuan atasku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya daripada neraka[3]

Juga amat lemah, jika sebilangan ulama-ulama yang mempunyai kekuatan footnote itu, tetapi mempunyai kelemahan dalam harakinya.

Dalam keadaan sedemikian, kadangkala mereka sendiri telah menjebakkan diri mereka sebagai manusia yang bersekongkol dengan kezaliman. Sedangkan kezaliman itu dilarang oleh Allah dari disekongkolinya.

Firman Allah;

ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار

Maksudnya;
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka”

(Surah Huud : 113)

Imam Al-Qurtubi ada mengemukakan perkataan Qatadah dalam mentafsirkan makna “larangan cenderung” itu sebagai berkasih sayang atau mentaati orang-orang yang melakukan kezaliman[4].

Secular adalah amalan jahiliyyah moden yang mengajak manusia supaya tidak berhukum dengan hokum Allah. Kalau mereka mahu berhukum pun, mereka mengambil hukuman yang bersesuaian dengan hawa nafsu mereka dan menolak sebahagian yang lain.

Amalan ini di larang oleh Allah dengan firman-Nya;

أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب

Maksudnya;
“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat”

(surah al-Baqarah : 85)

Walaupun ayat ini merupakan khitab yang ditujukan kepada orang yahudi, tetapi khitab ini juga merupakan satu cara Allah hendak membuatkan manusia membandingkan cara yahudi terdahulu dan manusia sekarang didalam mengingkari kitab.

Kalau yahudi terdahulu, mengimani taurat sebahagian dan mengkufuri sebahagian yang lainnya, maka begitujuga, sama dengan secular yang terdiri dari kalangan orang melayu yang beriman dengan sebahagian al-quran dan mengkufuri sebahagian daripada al-quran.

Tidak melaksanakan hukuman Allah, disertakan dengan keredhaan hukuman manusia merupakan amalan yang bercanggah dengan Islam dan boleh membabitkan kegoncangan kepada aqidah Islamiyyah yang akhirnya menatijahkan orang yang melakukan kezaliman.

Firman Allah;

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Maksudnya;
“barangsiapa yang tidak berhukum dengan barang yang diturunkan oleh Allah, maka mereka daripada kalangan orang yang zalim”

(Surah Maidah : 45)

Ayat ini secara jelas menyatakan bahawa, orang yang tidak berhukum dengan hokum Allah, mereka merupakan manusia yang telah melakukan kezaliman.

Tiba-tiba, ada dari kalangan ulama-ulama footnote yang tidak haraki, mula memberi sokongan kepada golongan pemerintahan secular, seakan-akan dia telah memberi keredhaannya didalam pemerintahan secular itu dengan kezaliman.

PENUTUP

Menukilkan pandangan ulama berdasarkan fakta yang tepat merupakan sesuatu yang penting. Ini dibimbangi berlaku penipuan didalam menyampaikan maklumat Islam.

Kekuatan ijtihad tanzil atau haraki merupakan sesuatu yang penting juga, ini kerana, dengannya terhindar diri dari bersekongkol dengan kelompok manusia yang melakukan kezaliman.

Maka dengan demikian, kedua-dua sudut tadi merupakan sesuatu yang kuat menguatkan dan wajib dibina bagi setiap manusia yang bergelar ustaz.

Sekian

Wallahu ‘Alam

Dr One G
http://laptopdarulfiqh.blogspot.com
abu_abdillah_azzam@yahoo.com

[1] (At-tashil fi ‘ulum at-Tashil : 1/159 )(sahih Bukhari : 2/916) hadis no : 2453.
[2] (Saheh al-Bukhari : 4/1630) hadis no : 4214.
[3] Saheh Al-Bukhari (1/52) hadis no : 107.
[4] Tafsir Al-Qurtubi (9/108)

2 comments:

semut_hitam said...

waahh... semakin baik tulisan tuan!
semakin enak dan lazat dihadam..

saya nak jemput ke majlis perbentangan kertas kerja mengenai islam dan demokrasi di PJ hilton 15 disember ni anjuran bersama parti keadilan rakyat. mungkin majlis ini dapat mencambah ilmu jika tidak mencabar minda kita.

insyaAllah saya akan berikan detailnya kemudian, saya bebenor berharap tuan dapat hadir bagi mengembangkan minda saya. haha

Al-Bakistani said...

tidak boleh dijanjikan kehadiranku didalam majlis itu.

ana banyak program hari tu, kalau tak ada apa2 halangan, insya Allah