Friday, October 27, 2006

ZAKAT : BAYAR PADA AMIL ATAU KEPADA ASNAF YANG LAIN?

ZAKAT : BAYAR PADA AMIL ATAU KEPADA ASNAF YANG LAIN?

Hari ini, tidak ada perkara yang ingin dilakukan, penulis bersama keluarga didalam pukul 5.30 petang, menonton television. Didalam rancangan TV 3, satu siaran yang bernama Al-kuliyyah yang menampilkan 2 orang ahli penal yang agak dikenali ramai, iaitu Ustaz Uda Kasim dan Ustaz Farid Razi.

“al-kuliyyah” kali ini agak menarik dengan menghidangkan kepada penonton satu tajuk perbincangan yang menarik bertajuk “lepas raya”. Berbagai-bagai respon dari pihak penalis dalam perbentangan pandangan mereka yang amat menarik.

LEMBAGA ZAKAT SELANGOR

Didalam pembentangan tersebut, menarik perhatian penulis dengan kenyataan Ustaz Uda Kassim yang penulis sudah kenali beberapa masa ketika yang lalu.

Beliau telah mencadangkan supaya zakat tidak dilakukan pembayaran terus kepada faqir miskin, bahkan mesti dilakukan kepada organisasi amil yang dikenali “lembaga Zakat Selangor”.

Penulis mendengar hujjah dangkal beliau yang mengkiaskan dengan sebatang lidi dengan satu longgok batang lidi yang dijadikan penyapu. “satu batang lidi, apabila di jadikan penyapu, kadangkala menyebabkan lidi tersebut boleh patah. Tetapi jika satu longgok lidi yang dihimpunkan, dapat menyapu seluruh halaman rumah. Maka demikian juga membayar zakat kepada organisasi yang mengumpul wang zakat berbanding membayar zakat secara terus secara individu”, hujjah beliau.

Mendengar hujjah itu, penulis merasakan bahawa Ustaz Uda Kassin yang dulunya dikenali sebagai seorang yang hebat dengan persatuan yang nama beliau tersemat dijiwa-jiwa pelajar-pelajar timur tengah, terutama Jordan dan Mesir telah menjadi seorang bertitle ustaz yang menjadi “barua” kepada lembaga zakat itu.

Penulis semasa belajar di Mesir, masih ingat macam mana ustaz Uda Kasim menjadi barua kepada kerajaan Barisan Nasional Selangor dalam menyekat bantuan zakat dari diberikan kepada pihak asnaf fi sabilillah Selangor di Mesir.

Ramai dari pelajar Islam Selangor di Mesir disekat dari diberikan zakat kepada mereka, sehinggakan ada dari kalangan mereka tidak dapat menghabiskan pengajian mereka disebabkan desakan hidup yang tidak mampu membayar yuran, ekoran sekatan zakat dari pihak kerajaan selangor.

Bagi penerima-penerima zakat dikenakan beberapa syarat-syarat yang memelikkan, seperti larangan memakai kopiah bagi lelaki dan furdah bagi perempuan. Syarat-syarat itu jika dilanggar akan menjadikan bantuan zakat itu sebagai “pinjaman”. Sistem zakat bermazhab apakah ini?

Inilah kezaliman “Lembaga Zakat Selangor” atau dulunya di kenali sebagai “Pusat Pungutan Zakat Selangor”.

LEMBAGA ZAKAT : ADA UDANG DISEBALIK BATU

Mengikut maklumat yang didapati oleh Penulis, Lembaga Zakat mempunyai tugas sebagai satu badan yang diiktiraf oleh kerajaan untuk mengutip zakat, bukan memberi zakat.

Tujuan mereka bersungguh-sungguh memungut zakat sehingga sampai tahap seakan-akan memaksa adalah kerana mereka ingin mendapat bahagian satu perlapan dari kutipan zakat tersebut sebagai Amil.

Kerja mereka bukanlah tugasan yang ikhlas kerana Allah, tetapi mengandungi “udang disebalik batu”, iaitu mengaut keuntungan disebalik kutipan zakat dan dapat mempolitikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya.

Didalam “al-Kuliyyah” juga, perbincangannya seakan-akan asnaf yang dibincangkan terlalu focus kepada fakir miskin sahaja, sedangkan disana ada beberapa asnaf yang patut dibicangkan.

Asnaf-asnaf zakat itu tidak si miskin sahaja, bahkan asnaf zakat itu ada lapan asnaf yang tersebut di dalam firman Allah;

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله

Maksudnya;
“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah”

(Surah At-taubah : 60)

Dengan galakan dari Ustaz Uda Kasim yang mengatakan bahawa pembayaran zakat lebih baik dilakukan kepada organisasi berbanding pembayaran terus kepada asnaf, dapat difahami bagaimana kejayaan pihak barat yang berusaha menghilangkan hubungan silaturrahim antara pembayar dan penerima zakat.

Sekiranya si kaya sudah membayar zakat kepada organisasi, maka ini dapat disimpulkan bahawa, si kaya sudah merasakan dirinya bebas dari bertanggungjawab membayar zakat lagi, sedangkan si miskin yang layak menerima zakat itu, mungkin berada disebelah rumahnya sendiri.

Inilah jurang yang dibina didalam sistem kapitalis yang sudah menjadikan zakat sebagai cara untuk mengaut keuntungan, sedangkan ianya patut dijadikan sebagai jalan untuk mengkuatkan semangat ukhuwwah di antara si kaya dan si miskin.

Dari sudut yang lain pula, apabila zakat dibayar kepada pihak Lembaga Zakat, maka pengeluaran zakat tersebut tertakluk kepada birokrasi-birokrasi yang ditetapkan oleh golongan lembaga. maka kita dapat melihat, bagaimana zakat susah diperolehi bagi golongan yang berhak menerima, kerana tidak mengenali “orang dalam” Lembaga zakat tersebut. Dan, inilah hakikat yang sedang berlaku pada Lembaga Zakat Selangor kini. (kalau tak percaya, tanya Ustaz Uda Sendiri)

Sekian

One_G
http://laptopdarulfiqh.blogspot.com/
abu_abdillah_azzam@yahoo.com

No comments: