Wednesday, September 05, 2007

PERNILAIAN BALIK : KERAGUAN YANG MERAGUKAN

PERNILAIAN BALIK : KERAGUAN YANG MERAGUKAN

Tidak disangka-sangka, tulisanku berkenaan dengan ulasan Maulana Asri Yusuf sebagai jawapan balas terhadap ulasan Ustaz Aminuddin telah mendapat respon yang banyak dari sebilangan sahabat-sahabat alam maya.

Respon yang baik dan berkualiti dari mereka dan sebilangan yang lain pula menjelaskan hujjah mereka tentang hukum amalan tersebut yang padaku, ianya masih lagi dalam perkara yang dikhilafi oleh ulama yang wajib kita toleransi sesame kita.

Seorang yang menggelarkan dirinya sebagai “Nawawi bin Subandi” (mungkin nama sebenar) mendatang satu article yang panjang dalam ruangan “comment” bagi menjelaskan hukum melakukan amalan kenduri arwah ini.

Pada hakikatnya, aku mengetahui, tulisan tersebut bukanlah datang dari beliau, tetapi datang dari guru beliau, iaitu Ustaz Rasul Dahri yang pernah menafikan kesalafian mereka yang beraliran Asri Perlis.

Melihat segala ulasan beliau, jelas kepada kita, penghujahan dalil tersebut masih lagi dalam perkara yang dikhilafi oleh ulama, seperti bangkangan beliau terhadap kandungan hadis berkenaan dengan lelaki ansar yang menceritakan tentang penerimaan jemputan nabi dari seorang perempuan untuk makan di rumahnya selepas dari menghadiri majlis pengkebumian jenazah dengan dakwaannya hadis ini tidak saheh dengan merujuk kepada tulisan Prof.T.M. Hasbi Ash-Siddieqy dalam Koleksi Hadis-Hadis Hukum (6: 258) yang merujuk kepada kitab Subul As-Salam. Walaubagaimanapun, kesahihan dan kedaifan hadis ini juga dikhilafi oleh ulama, ini adalah bersebab As-Syaikh Albani sendiri menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih.

aku menunggu ulasan dan kritikan mereka terhadap komentarku berkenaan dengan isu pelepas kurma yang di pacak di tanah perkuburan, tetapi setakat ini “buah yang ditunggu belum gugur lagi”.

SIAPA YANG SILAP : AKU ATAU MAULANA ASRI

Secara peribadinya, aku agak keliru dengan dakwaan seorang yang mendakwa “ZAin-ys” yang menyatakan aku agak terkeliru dengan ulasan Maulana Asri yusuf itu.

Apa yang menjadi persoalanku adalah, siapakah yang silap, antara aku atau maulana asri. Ini adalah, ulasanku dalam tulisan lepas itu benar-benar tertakluk kepada ulasan Maulana Asri dalam klip video yang ditayangkan dalam youtube.com. Dalam klip itu, dengan jelas maulana asri menyatakan seperti berikut (dalam minit yang ke 4.59);

“padahal dalam Abu Daud, dalam mana-mana kitab dia sebut……………..[1]

Maka ekoran dari itulah, aku membuka satu persoalan, iaitu Maulana Asri menyatakan hadis ini tidak saheh dengan dakwaan ianya di sebut oleh Imam Abu Daud sebagai tidak mahfuz. Persoalannya, dari kitab manakah yang menyatakan demikian? Ini adalah kerana, dalam Sunan Abi Daud ada menyebut hadis ini, tetapi tidak ada sepatah pun perkataan Abu Daud yang menyatakan hadis ini tidak mahfuz[2].

Jika ianya tidak dirujuk dari Abu Daud, mengapa ianya didakwa ambil dari abu Daud, sedangkan perkara ini tidak dinyatakan langsung oleh Imam Abu Daud. Apakah ini sudah dikira sebagai pembohongan fakta dalam menyampaikan ilmu?????

TIDAK IKTIRAF TAFSIRAN LAIN

Membaca ulasan dari sahabat-sahabat sealam maya ini, ada berbagai-bagai tafsiran yang dilakukan oleh ulama berkenaan dengan maksud “PEMANGGIL AKAN ISTERI” yang terkandung dalam hadis Abu Daud.

Sebilangan ulama menyatakan, maksud dengan “isteri” dalam hadis adalah perempuan dari Quraish. Ada sebilangan yang lain kata, “isteri” itu adalah isteri dari suami yang bukan isteri si mati.

Aku secara peribadi mengiktiraf ulasan itu, tetapi aku mengajak kepada semua pengulas hadis agar tidak menafikan tafsiran Al-Qari yang dinukilkan oleh pengarang Aun Al-Ma’bud yang menyatakan bahawa, maksud isteri dalam hadis ini adalah isteri kepada si mati[3].

Dengan itu juga dapat difahami, perdebatan ini masih lagi dalam perkara khilafiyyah yang boleh saling hormat menghormati sesame kita.

PENUTUP

Seperti yang telah aku nyatakan dalam tulisan lepas, secara peribadi aku sendiri tidak “berkenan” dengan amalan kenduri arwah, tetapi aku tetap mengambil sikap, selagi ulasan hukum itu masih lagi dalam perkara khilafiyyah, maka selayaknya kita mengambil sikap toleransi semasa kita dengan tidak menimbulkan perdebatan yang berpanjangan sehinggakan melalaikan tugas utama sebagai khalifah Allah.

Golongan pengamal kenduri arwah dan golongan yang membidaahkan amalan ini tidak menjadi agenda kritikan kerasku, tetapi kritikanku yang paling utama adalah terhadap mereka yang bersama-sama dengan perjuangan secular yang merosak.

Harapanku, perkara khilafiyyah selayaknya dibincang di peringkat ilmiyyyah, tetapi perbincangan tersebut hendaklah terhindar dari unsure-unsur mengelirukan yang akhirnya menyebabkan masyarakat sudah tidak mengenali musuh utama dalam memenangkan Islam.

Mudah-mudahan segala yang tersilap dan tersasul diharapkan kemaafanan dan dipohon keberkatan dari Allah SWT.

Sekian

Al-Bakistani
http://laptopdarulfiqh.blogspot.com

e mail : abu_abdillah_azzam@yahoo.com


[1] http://www.youtube.com/watch?v=dkrwSchf0Ko
[2] http://laptopdarulfiqh.blogspot.com/2007/09/jawapan-maulana-asri-yusuf-yang.html
[3] Lihat dalam tulisan lepas.

2 comments:

ibnu nordin abd rahman said...

[quote="imamsamudera"]Walaubagaimanapun, penulis mempunyai Kitab Sunan Abi Daud, Dalam Sunan Abu Daud, juzuk 3, halaman 244, hadis nombor 3332 di bawah Kitab Al Buyuk, kalimah tersebut tidak sebagaimana yang disalinkan dalam Majalah Hikmah itu, tetapi seperti berikut;
“Maka di waktu Nabi pulang [dari penguburan jenazah], beliau bertemu dengan seorang pemanggil [penyeru] perempuan.”
Ringkasnya dalam Sunan Abi Daud yang asal tidak terdapat kalimah “da’i imra’atihi” [seorang penyeru perempuan yakni isteri si mati itu] tetapi terdapat “ da’i imra’atiin [ seorang penyeru perempuan].
Dalam Kitab Subulus Salam [3.93] kalimah tersebut berbunyi: “da’i imra’atiin” [sesungguhnya seorang wanita memanggilnya[Nabi s.
Dalam Kitab Nailul Autar [6:69] kalimah tersebut berbunyi: ”da’i imra’ atiin” [seorang penyeru wanita]. Kalimah yang serupa itu juga terdapat dalam kitab Muktasar [terjemahan Indonesia] Nailul Autar [4:1931]. Dalam Kitab Al Muntaqa [ 2: 406], kalimah tersebut juga berbunyi : “da’i imra’atiin” [seorang penyeru perempuan].
Ringkasnya dalam kitab-kitab Subulus Salam [3:93], Nailul Autar [6:69, Muktasar [terjemahan Indonesia], Nailul Autar [4:1931], Al-Muntaqa [2:406],kalimah yang menjadi pokok permasaalahan itu hanya menunjukkan Nabi s.a.w. dan para sahabatnya pergi ke rumah seorang perempuan atas undangan perempuan itu sekembalinya Nabi s.a.w. dari menguburkan jenazah.
Sehubungan dengan ini Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy menegaskan bahawa hadis ini terkenal dengan hadis perampasan kambing [Koleksi Hadis-hadis Hukum 6:259].[/quote]

Al-Bakistani said...
This comment has been removed by the author.